Aktuality 2014-2015

Exkurzia v Johnson Control

Vo štvrtok 30. apríla 2015 sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Johnson Control. Zamestnanci nás najskôr oboznámili s fungovaním podniku. Povedali nám základné informácie o tom, čo sa tam vyrába, koľko majú zamestnancov, kto sú ich odberatelia a podobne.

 

Po úvodnej prezentácií sme si dali všetci reflexné vesty, kvôli bezpečnosti a išli sme sa pozrieť do výroby. Najprv nás previedli halou, kde pracujú s plastovými výrobkami. Vyrábali tam napríklad opierky do áut, vnútornú časť dverí auta, kľučky a iné. Taktiež nám ukázali rôzne stroje.  V druhej hale sa vylepšovali výrobky z prvej haly, čiže sa na tieto umelé časti prilepila alebo pripevnila kramličkami koža. Tieto výrobky sa starostlivo balili a posielali rôznym odberateľom. Táto exkurzia nás určite o niečo obohatila a tešíme sa na ďalšie.