Aktuality 2014-2015

Fantazijné líčenie

Aj keď karnevaly a plesy už skončili, na našej škole sme sa pohrali s farbami a vytvárali sme fantazijné líčenie. Naše kozmetičky boli kreatívne a s farbami sa naozaj pohrali. Svoju prípravu zobrali zodpovedne a zručnosť s farbami sa ukázala na ich konečnom výsledku. Vyhodnotenie bolo naozaj ťažké.

Na prvom mieste skončila Michaela Bartkovjaková, druhá bola Dominika Masničáková a tretia skončila Dominika Kubacková, ale poďakovanie patrí všetkým žiačkam, ktoré sa do súťaže zapojili s plným nasadením.