Aktuality 2017-2018

Finále OLYMPIÁDY O EÚ

V piatok 10. novembra 2017 sa žiaci našej školy – Zuzana Kulichová (3. B), Kristián Korbeľ (3. B) a Ján Malák (3. M) – zúčastnili spolu s pani učiteľkou E. Borovjákovou finále OLYMPIÁDY O EÚ na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Do tohto finále sme sa prebojovali prostredníctvom elektronického kola, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra 2017, a to formou on-line dotazníka. Postúpili sme do finálovej osmičky najlepších tímov (zapojených bolo 184 škôl z celého Slovenska). Priamo na mieste sa nám postupne prihovárali príslušníci akademickej obce univerzity. Dokonca sa nám prihovoril aj europoslanec Vladimír Maňka, a to prostredníctvom programu Skype.

Po príhovoroch mohla začať prvá etapa súťaže – 15 otázok s možnosťami odpovede. My, študenti, máme takúto formu testov najradšej, pretože ak neviete odpoveď na otázku, tak si môžete tipnúť a možno „motyka vystrelí“. Druhá etapa mala podobne ako prvá 15 otázok, avšak odpovede sme už doplňovali. Pri tejto etape sme sa spoliehali na svoje nadobudnuté vedomosti. Keďže sme absolvovali všetkých 30 finálových otázok, čakali sme na výsledky. Hlasy boli spočítané, študenti pripravení, mohlo sa začať vyhodnocovať. Bohužiaľ sme sa neumiestnili na prvých troch odmeňovaných miestach.

Ja osobne idem do každej súťaže s tým, že chcem vyhrať a myslím si, že hovorím aj za Kristiána i Zuzku, ale skutočnosť, že sme sa dostali do finálového kola, beriem ako krásny úspech.        

Zároveň by som chcel vyjadriť pochvalu Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave za organizáciu súťaže o EÚ na špičkovej úrovni a tiež jej gratulujeme k 20. výročiu založenia, ktoré práve oslavuje. Víťaznej škole z Nového Mesta nad Váhom taktiež blahoželáme a prajeme pekný zážitok v meste inštitúcií EÚ – Štrasburgu, ktorý navštívia.