Aktuality 2014-2015

Finále súťaže Bankomat nápadov

My, žiačky I. M triedy, Ľudmila Gočalová a Terézia Laššáková, sme sa zapojili do súťaže Bankomat nápadov, ktorú organizovala spoločnosť Junior Achievement Slovensko, n. o. Bolo potrebné vytvoriť dvojčlenný tím a vypracovať vlastné riešenie na tému „Moderné platobné nástroje v roku 2020“. Pri tejto práci nám pomohli odpovede mnohých ľudí – spolužiakov, triednej, rodiny, ale aj internet.

Prácu sme zaslali v termíne a 8. apríla 2015 sme sa dozvedeli, že spolu s ďalšími piatimi strednými školami postúpili do finále súťaže. A tak sme 21. apríla 2015 svoju prácu prezentovali v budove Prvej stavebnej sporiteľne v Bratislave s porotou zloženou z odborníkov z praxe: z Tatrabanky, PSS, a. s., ČSOB, a. s., Sberbank a Slovenskej bankovej asociácie. Bolo dôležité dobre odpovedať na ich otázky. Aj keď vo finále sme neuspeli, dôležité je, že sme sa tam dostali. Táto súťaž nám dala veľa skúseností, možnosť stretnúť sa s odborníkmi z praxe, zlepšili sme si svoje komunikačné schopnosti a vedomosti o platení. Veríme, že budeme mať ďalšie príležitosti zapojiť sa do súťaží, kde pôjde o nápad a prácu v tíme.

 

FOTO