Aktuality 2016-2017

Fotografická súťaž 2017

Stredná odborná škola v Námestovevyhlasuje2. ročník fotografickej súťaže pre všetkých, v ktorých drieme duša fotografa.

 

Kategórie:

1. Potulky svetom (geografia)

2. Človek a krajina (biológia)

Do súťaže možno prihlásiť max. 3 autorské fotografie farebne vytlačené a odoslané aj elektronicky.

Fotografie budú vystavené na nástenke v škole.

O víťazoch každej kategórie rozhodnú študenti a učitelia svojím hlasovaním.

Na autorov najlepších fotografií čakajú ceny!

Uzávierka 31. marca 2017

Fotografie spolu s menom a názvom posielajte:

Mgr. Daniele Majkútovej

E-mail: Daniela.Majkutova@sosno.sk