Aktuality 2014-2015

Globálne podnikanie – beseda

Nezisková organizácia JA Slovensko nám v rámci projektu Globálne podnikanie zorganizovala besedu s projektovým manažérom spoločnosti SAP Slovensko Jurajom Knížom, ktorej sa  dňa 28.04.2015 zúčastnili študenti 3.M a 3.B triedy.

V úvode besedy nám p. Kníž predstavil spoločnosť, v ktorej pracuje. Oboznámil nás s chodom firmy a s predmetom ich podnikania. Dozvedeli sme sa, že spoločnosť SAP Slovensko sídli v Nemecku a spolupracuje s vyše 130 krajinami sveta. Potom sme sa venovali téme „Globalizácia“. Navzájom sme komunikovali prostredníctvom otázok k danej téme. Neskôr nám rozprával o podnikaní. Dozvedeli sme sa, aké boli jeho začiatky a ako dosiahol jeho terajšiu pozíciu projektového manažéra. Taktiež nám predstavil kultúru rôznych krajín, ktorú zažil na vlastnej koži. Hovoril nám o rôznych obchodným stretnutiach v Číne, Izraeli a Nemecku. To bolo veľmi zaujímavé. Taktiež podotkol, že je veľmi dôležité ovládať anglický jazyk. Táto beseda s Jurajom Knížom nás hlbšie oboznámila s vplyvom globalizácie a s obchodovaním  v druhých krajinách.