Aktuality 2014-2015

Green day

V piatok 26. septembra 2014 sa žiačky druhého ročníka študijného odboru styling a marketing zúčastnili skvelého podujatia Green day. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia a motivovať ľudí k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia. Na podujatí boli rôzne zaujímavé workshopy, tvorivé dielne, výstavy, premietanie tých najlepších filmov z festivalu Envirofilm. Zelená atmosféra nadchla všetkých návštevníkov. Eva Jančová vyhrala hlavnú cenu: úsporné osvetlenie pre školu, z čoho sa všetci tešíme a blahoželáme jej.

phoca thumb m 001