Aktuality 2015-2016

Hlavná cena v celoslovenskej súťaži Spotrebiteľská výchova – spotreba pre život

Tím žiačok II. M triedy odboru manažment regionálneho cestovného ruchu Terézia Vorčáková, Natália Masničáková a Ľudmila Gočalová ako redakčná rada vytvorila školský ekonomický časopis Marketing a jeho nástrahy a prihlásila ho do celoslovenskej a medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.

Súťaž vyhlásilo MŠVVaŠ SR, MPC Bratislava, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Ľubovianska knižnica, spoločnosť dTest z ČR a konala sa pod záštitou europoslankyne Moniky Smolkovej. Súťaž prebiehala paralelne na Slovensku a v Českej republike.

Časopis získal hlavnú cenu a v dňoch 2. a 3. júna 2016 redakčná rada dostala pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa konalo v kúpeľoch Dunajec Village v Červenom kláštore v prekrásnom prostredí Pienin. Miesto je známe aj tým, že v miestnom kláštore žil mních Cyprián a vyviera tu liečivý prameň Smerdžonka.

Dievčatá prvý deň absolvovali prednášku na tému Marketingové praktiky – skúsenosti spotrebiteľských združení, ktorú viedla vyhlasovateľka súťaže Mgr. Božena Stašenková, PhD. Druhý deň bol okrem vyhlásenia výhercov a odovzdaniu cien venovaný celkovému zhodnoteniu výherných časopisov, ktoré predniesla mediálna odborníčka Mgr. Ivana Šipošová, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice, jedna z členiek odbornej komisie. Upozornila na dôležité aspekty pri tvorbe časopisov – používať overené zdroje a pramene, dodržiavať autorský zákon, ovládať odbornú terminológiu, sledovať aktuálne dianie, objektívne a pútavo spracovať tému.

Milá pracovníčka recepcie kúpeľov Dunajec Village dievčatám urobila súkromnú prehliadku kúpeľov a penziónu, predstavila im jednotlivé kúpeľné procedúry, okrem klasických napríklad oxygenoterapiu, balneoterapiu, elektroliečbu, svetloliečbu, teploliečbu, lyashi dome a iné.

Srdečne sa chceme poďakovať Asociácii spotrebiteľských subjektov Slovenska a osobitne Mgr. Božene Stašenkovej, PhD. za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže a spoznať taký prekrásny kus slovenskej prírody.