Aktuality 2021-2022

Hodina deťom

Hodina deťom je verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám. Sme radi, že sme aj my mohli pomôcť v tomto projekte a prispieť čiastkou 87,- €. Ďakujeme!