Aktuality 2016-2017

Hodina kódu

Od 5. decembra 2016 až do 11. decembra 2016, v týždni vzdelávania a informatiky, sa uskutočnila na Slovensku celosvetová iniciatíva Hodina kódu, ktorej cieľom bolo ukázať, že základy programovania sa môže naučiť každý človek bez ohľadu na vek, pohlavie či jazyk.

 

Iniciatívu Hodina kódu zastrešuje nezisková organizácia Code.org a podporuje ju viac ako 100 zahraničných partnerov, vrátane veľkých technologických firiem, ktorou je aj Microsoft. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať ľudí k získaniu praktických digitálnych zručností a ukázať im, že kódovanie-programovanie môže byť nielen užitočné, ale aj zábavné. Hodina kódu je celosvetové hnutie, ktorého sa zúčastňujú desiatky miliónov študentov z viac ako 180 zemí sveta. Preto sme veľmi radi, že tento rok sa do tohto hnutia zapojila aj naša škola, konkrétne žiaci I. M a II. M triedy, ktorí si veľmi hravou formou mohli vyskúšať programovanie postavičiek známej hry Angry Birds pomocou vizuálneho programovania, tzv. blokov. Dokonca aj tie najlepšie univerzity sveta akou je napr. Berkeley, Harvard učia programovať pomocou blokov, ktoré umožňujú zobraziť naprogramovaný kód aj v JavaScripte, v svetovo najrozšírenejšom programovacom jazyku. Našich žiakov programovanie nielen bavilo, ale úspešným zvládnutím tejto lekcie získali medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu a boli zaradení do súťaže o celodenný výlet a exkurziu pre celú triedu do spoločnosti Pixel Federation v Bratislave, ktorá sa zaoberá vývojom hier pre Facebook. Veríme, že v tomto programovaní budeme pokračovať či už na hodinách aplikovanej informatiky alebo vo voľnom čase a tak sa budúci rok zúčastnime Hodiny kódu s väčším počtom tried.