Aktuality 2016-2017

Hodina o predsedníctve Slovenska v Rade EÚ na ZŠ v Oravskej Jasenici

21. novembra 2016 študenti II. M triedy spolu s pani učiteľkou Borovjákovou v rámci projektových aktivít Euroscola 2017 navštívili ZŠ v Oravskej Jasenici. Účel tejto návštevy bol prostý. Chceli sme ozrejmiť mladým ľuďom fungovanie EÚ a jej členských štátov, európskych inštitúcií, atď.

 

Počas Euroscoly na našej škole sme absolvovali niekoľko aktivít – skypediskusie s europoslancami, besedu s pánom poslancom a tak máme informácie z Európskeho parlamentu a NR SR z prvej ruky.

Na úvod sme žiakom 9. ročníka ozrejmili kto sme a prečo sme prišli do ich školy. Potom začalo naše vyučovanie. Žiakom sme predstavili EÚ, jej vznik a vývoj, symboly EÚ a mnohé ďalšie veci. Po predstavení EÚ sme začali realizovať súťažnú časť hodiny. Žiaci sa rozdelili do skupín po troch. Súťaž, ktorú sme si pripravili obsahovala tri kolá.

V prvom kole žiaci vypracovávali náš pracovný list, na ktorý sme im dali desať minút. Šikovnejšie skupiny boli hotové pred určeným časovým limitom, čomu sme boli radi. Cieľom druhého kola bolo poskladať domino tak, aby vznikol kruh. Táto úloha bola pre deviatakov prechádzka ružovým sadom, a tak sme sa pomerne rýchlo presunuli do posledného tretieho kola. Tu bolo cieľom čo najrýchlejšie poskladať desať eurovú bankovku. Po súťažnej časti sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Kým pani učiteľka vyhodnocovala súťaž, my sme žiakom predstavovali našu SOŠ, povedali sme im aké odbory sa na našej škole študujú, čo sa dá na našej škole získať a iné. Po vyhodnotení sme sa so žiakmi rozlúčili, poďakovali sme im, že boli pozorní a že tému EÚ zobrali vážne. Budeme sa tešiť na ich návštevu 7. decembra 2016, kedy bude na našej škole Deň otvorených dverí.