Aktuality 2018-2019

Hrozby požívania alkoholických nápojov

Vieme, že požívanie alkoholu v mladistvom veku nesie riziko návykovosti. Podľa štatistík sa konzumácie alkoholu zúčastňujú aj dievčatá, ktoré dobehli chlapcov v množstve požitého alkoholu a v opíjaní sa.  

Žiačky prvého ročníka sa zúčastnili prednášky na tému „Alkoholizmus a mládež“, ktorú viedla pracovníčka Úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne pani Butkajová. Obsah stretnutia bol zameraný na konzumáciu alkoholu u dievčat. Tieto boli oboznámené s hrozbami pitia alkoholu počas gravidity, s tým ako vplýva konzumácia alkoholu na vývin plodu a na možnosť vzniku fetálneho alkoholového syndrómu.