Aktuality 2019-2020

Hudobno-výchovný koncert NEŽNÁ REVOLÚCIA

Vďaka hudobno-výchovnému koncertu, ktorý sa uskutočnil 7. októbra 2019 v Aule SOŠ podnikania a služieb v Námestove s názvom Nežná revolúcia, nám boli priblížené ekonomické, politické i sociálne pomery v 40. – 80. rokoch minulého storočia.

Hudobníci z umeleckej agentúry Ámos krásne vysvetlili, čo všetko predchádzalo nežnej revolúcii, a to na základe stručných informácií a spomienok z toho obdobia. Odzneli piesne, v ktorých sa búrili proti komunistickému režimu a hlásali demokraciu, napríklad slovenská hudobná skupina Tublatanka s piesňou Loď, ktorá sa plaví do neznáma, ale aj českí hudobní autori, a to Karel Kryl a jeho pieseň Morituri te salutant.

  

Takýto typ vzdelávacích prednášok sa mi páči. Nie je to suché rozprávanie ako na hodinách v škole. Mala som tiež možnosť zaspievať si niektoré piesne. Ale ako sa hovorí: „Sto ľudí, sto chutí.“ Mnohí sa o toto obdobie nezaujímajú, pretože ho nezažili na vlastnej koži alebo o ňom vedia veľmi málo a viac už nechcú vedieť.

    

Je dobré poznať minulosť, aby sme sa z nej mohli poučiť.