Aktuality 2015-2016

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016 – školské kolo

10. februára 2016 sa v Aule SOŠ Námestovo uskutočnilo školské kolo súťaže „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov. Spolu 27 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

 

Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, pretože vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

ČESTNÉ UZNANIE A POCHVALA ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY VO VIACERÝCH RECITAČNÝCH SÚŤAŽIACH:

Dominika Poláčiková, IV. A

Mária Slaničanová, III. M

 

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1. miesto: Júlia Serdelová, II. B

2. miesto: Monika Kondelová, I. M

3. miesto: Žaneta Škrabeková, I. AS

 

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto: Matúš Vojtaššák, I. B

2. miesto: Silvia Skurčáková, I. B

3. miesto: Michaela Kyrczová, I. M

4. miesto: Sofia Pitáková, I. AS

 

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2016 a na Dilongovu Trstenú 2016. Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu boli odmenení vecnými cenami v podobe diplomov, kníh, žolíkov… Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať, nebáť sa sebaprezentácie.