Aktuality 2020-2021

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020/2021 – školské kolo

5. marca 2021 sa  uskutočnilo v online priestore TEAMS školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl). Spolu 29 žiakov prispelo svojím prednesom  poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

    phoca thumb m 005

Zažili sme premiéru online formy danej súťaže a súťažiaci to zhodnotili celkom pozitívne:

„Bol to jediný kultúrny zážitok v poslednom „koronaobdobí“…“

„Prekvapila ma veľká konkurencia v recitátoroch…“

„Bol to pre mňa väčší stres ako v aule, keď som zapínala kameru, celá som sa triasla…, neviem prečo…“

„Výborná organizácia, výborní recitátori…“

„Páčil sa mi ten rap v úvode a tiež recitácia sprevádzaná heligónkou…“

„Nikdy mi nenapadlo obzvláštniť recitáciu hudobným nástrojom…“

„Ďakujem za možnosť pekne sa obliecť, upraviť….“

„Páčilo sa mi, že väčšina recitátorov bola aj oblečením prispôsobená recitovanému textu…“

Ako už bolo spomenuté v citáciách žiakov, atmosféru nám spríjemnil Marcel Bukaj z II. K, pretože nám súťaž „umelecky otvoril“ vlastnou tvorbou rapu s textom, ktorý vytvoril adekvátne k aktuálnej situácii…, za čo mu úprimne ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj Tonkovi Nevedelovi z I. M, recitoval v sprievode heligónky a v závere nám zahral známu pieseň Despacito.

Recitátori nás pozitívne prekvapili, pretože ich prednes predstavoval pomerne vysokú umeleckú úroveň (a to aj u prvákov). Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1. miesto – Renáta Finiková – II. M

2. miesto – Dominika Kurčinová – I. B

3. miesto – Nikola Holubčíková – I. A

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto – Anežka Bystričanová – I. B

2. miesto – Michaela Motýľová – III. M

3. miesto – Viktória Skurčáková – I. M

OSOBITNÉ OCENENIE ZA CELKOVÝ PREJAV:

POÉZIA – Vanesa Bandíková – II. B

PRÓZA – Viktória Dulková – II. M

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2020/2021 a na Dilongovu Trstenú 2020/2021 (budú organizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie). 

Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu čakajú na žiakov diplomy, knihy a vecné ceny.

    

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať a nebáť sa sebaprezentácie.