Aktuality 2021-2022

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

„… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil,

ale ten, kto tvoril a vytvoril,

môže hovoriť, že žil!“

Pavol Országh Hviezdoslav

phoca thumb m 001

 V piatok 24. apríla 2022 sa v Dolnom Kubíne konal 68. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Hlavným organizátorom recitačnej súťaže bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Podujatie otvoril riaditeľ kultúrneho strediska Ing. Ján Šimko v divadelnej sále Zmeškalov dom. Oboznámil nás s programom, s členmi odbornej poroty, ktorí zároveň rozdelili recitátorov do jednotlivých kategórií. Súťažiaci pristúpili k výberu umeleckého diela zodpovedne a recitovali texty, kde vyjadrili pocity, názory a postoje.

Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Soňa Mṻllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík a mnoho ďalších.

Aj naši žiaci sa postavili na dosky, ktoré znamenajú svet, a tak reprezentovali našu školu v umeleckom prednese poézie a prózy v IV. a V. kategórii.

Svoje recitácie odprezentovali:

Anežka Bystričanová z II. B triedy v prednese prózy získala 2. miesto.

Dominika Kurčinová z II. B triedy v prednese prózy získala cenu za účasť.

Rebeka Bieľaková z II. M triedy v prednese poézie získala 3. miesto.

Recitátorkám odovzdali hodnotné ceny a diplomy.

Srdečne blahoželáme.