Aktuality 2015-2016

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálna postupová súťaž 2016

18. marca 2016 sa uskutočnilo v Dolnom Kubín regionálne kolo súťaže „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, ktorého sa zúčastnili aj naši výhercovia školského kola, a to:

 

POÉZIA: Silvia Skurčáková, I. B a Michaela Kyrczová, I. M

PRÓZA: Monika Kondelová, I. M a Júlia Serdelová, II. B

Všetci súťažiaci recitátori svojou účasťou prehĺbili literárne poznanie, tvorivosť, kultivovali jazyk, reč, čo prispieva k pestovaniu vzťahu k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Prehliadka pozostávala z programovej časti a zo vzdelávacej časti, ktorá obsahovala rozbory umeleckého prednesu poézie a prózy ako aj spoločné diskusie recitátorov s členmi odborných porôt.

Naše recitátorky získali účastnícke diplomy a v mene celej školy im srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy v umeleckom prednes.

Prajeme im, aby nikdy nestratili ten recitátorsky potenciál a hlavne odhodlanie.