Aktuality 2020-2021

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

23. júna 2021 sme sa zúčastnili regionálneho kola Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v ZUŠ P. M. Bohúňa Dolnom Kubíne. Bol to pre nás úspešný deň, pretože si každá z nás odniesla ocenenie:

phoca thumb m 002

Renáta Finiková – II. M – 1. miesto v prednese prózy a postup do krajského kola súťaže

Alžbeta Iglárová – IV. B – 1. miesto v prednese poézie a postup do krajského kola súťaže

Anežka Bystričanová – I. B – 3. miesto v prednese prózy

Veľmi sa tešíme z našich úspechov a z toho, že sme mali tú česť reprezentovať našu školu v pestovaní krásy slova.