SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Prenájom fitness parku počas prázdnin a v čase mimo vyučovania

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“ , ktorého vyhlasovateľom bol Žilinský samosprávny kraj, v areáli budovy školy vybudovala externé ihrisko, Fitness park s umelou trávou. Jeho súčasťou sú cvičné fitness stroje, ktorých zloženie je navrhnuté tak, aby zabezpečili možnosť dôkladne precvičovať všetky svalové skupiny a časti tela.

Fitness vybavenie je vďaka svojej jednoduchosti určené pre široké spektrum obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorí obľubujú aktívny životný štýl. Prvky exteriérového fitness parku:

Dvojitý "Twister", Twister a Steper, Eliptický trenažér, Veslovací trenažér, Trenažér na nohy, Bradlá, Jazdecký trenažér, Trenažér chôdze, Trojitá hrazda, Dvojitý surf, Posilňovanie (hrudník, výtlak) a Dvoj lavička sed-ľah.

Fitness park si môžete prenajať v čase mimo vyučovania, cez víkend a cez prázdniny.

Cena prenájmu je 8,50 €/1 hod.

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Ivetu Bodnárovú, na tel. č. 0903 167 015.

phoca thumb m 001

 

IT Akadémia

IT Akadémia - národný projekt zameraný na využívanie inovatívnych metodík výučby, ich overovanie a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (predmety informatika, sieťové technológie). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce prostredníctvom:

 • zvýšenia matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
 • podpory spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
 • zapojenia odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
 • uskutočňovania stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby
 • zvýšenia záujmu o štúdium STEM a IT
 • podpory inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
 • tvorby a inovácie študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
 • podpory inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
 • získaním medzinárodného certifikátu ECDL.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stránka projektu

Projekty podporované VÚC Žilina

V školskom roku 2019 - 2020 naša škola organizovala nasledujúce projekty s podporov VUC Žilina.

Nešikanujme, milujme

Naši divadelníci v Oravskej Jasenici 2019

V školskom roku 2017 - 2018 naša škola organizovala nasledujúce projekty s podporov VUC Žilina.

Netradičný triatlon Oravcov na Liptove

Gotická cesta medzivojnovou Oravou

V školskom roku 2016 - 2017 naša škola organizovala nasledujúce projekty s podporov VUC Žilina.

Ako sa zrodil náš fitpark

Triatlon v prírode nám rozprúdi krv v žilách

V školskom roku 2015 – 2016 naša škola realizovala nasledujúce projekty s podporou VÚC Žilina:

Moje ruky i srdce chcú povedať ĎAKUJEM milovanej maminke a mamám v Dome sociálnych služieb

V školskom roku 2014 – 2015 naša škola realizovala nasledujúce projekty s podporou VÚC Žilina:

Tradičnou dopravou krížom - krážom Oravou

Športujme v prírode a s prírodou

Výstup na Choč

Splav 2015

Zuberec - Roháče

Naša škola sa uchádza o získanie titulu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiakov SŠ – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

phoca thumb m 001

Čo je cieľom programu?

Cieľom programu je šíriť povedomie o EÚ a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu na našej škole sa realizuje pomocou 2 učiteľov a žiackym spolupracujúcim tímom. Žiacky tím EPAS tvoria dobrovoľníci z I. B, II. B, II. M a III. B. V prípade záujmu o účasť na programe sa obráťte na Ing. Borovjákovú lebo Mgr. Pazúrikovú.

Žiakom štyroch najaktívnejších škôl bude ponúknutá cesta do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Viac informácií o projekte. 

 

Naše aktivity

Rozhoduj o Európe – staň sa na deň tvorcom európskej politiky

Olympiáda o EÚ

Svetový deň počítačovej gramotnosti

Dobrovoľníci z Europe Direct

Školská informačná kancelária EP v našej škole

 

EUROGAMES 2019 – Vianoce v Európe

 

 

DiGiŠkola

Počas celého školského roka 2014 – 2015 žiaci našej školy absolvovali exkurzie, natáčali, fotili a zbierali materiál, aby vytvorili filmy do Digiškoly, vďaka ktorej sa nám podarilo zostaviť krátke filmy, ako Remeslá na Orave, Po stopách filmov natočených na Orave, Tajomstvá vôd Oravy, Krížom – krážom Oravou, Sedem divov Oravy, Krásy Oravy, Voda, drevo a kameň Oravy, Oravská priehrada a jej vody.

 

Erasmus+

Údaje o projekte

„Učíme se podnikat v Evropě“ - projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava - ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla - PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone - TAL a Stredná odborná škola, Námestovo - SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR - cestovný ruch, PL - gastronómia, ČR - reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 - SR, október 2018 - PL, apríl 2019 TAL, október 2019 - ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu - december 2019.

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Aktivity projektu:

Učíme sa podnikať v Európe

Erazmus plus – minipodnik v Poľsku

Manuál pre školské firmy

 

Aktivity spoločnej európskej firmy

Erasmus+ v Taliansku

Erasmus Ostrava

Zmluva vyúčtovanie

Glossary of economic terms

Web stránka

 

Projekty 2017-2018

Učíme sa podnikať v Európe                  

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Viac o projekte

Učíme se podnikat v Evropě“ - projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava - ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla - PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone - TAL a Stredná odborná škola, Námestovo - SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR - cestovný ruch, PL - gastronómia, ČR - reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 - SR, október 2018 - PL, apríl 2019 TAL, október 2019 - ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu - december 2019.

Aktivity projektu

 

We smile                                                                                              

eTvinning projekt s niekoľkoročnou tradíciou. Partnerom projektu je stredná škola - I.I.S. FLORA z talianskeho mesta Pordenone. Projekt je zameraný na spoznanie kultúry, tradícií, spôsobu vzdelávania a iných aspektov života mladých ľudí. Počas uplynulých rokov prebehlo niekoľko výmenných pobytov žiakov a učiteľov. Tento rok nebol výnimkou a v apríli (23. 04. 2018 - 28. 04. 2018) a opäť rodiny našich žiakov rozrástli o jedného člena zo zahraničia. Aktivity projektu We Smile sme spojili s aktivitami projektu Učíme sa podnikať v Európe, kde je talianska škola tiež partnerom projektu.

Aktivity projektu

 

Darujme Vianoce                              

Projekty podané žiakmi v rámci výzvy Nadácie Orange

Vianočná náruč pre deti na detskom oddelení v nemocnici v Trstenej

Vďaka projektu mohli žiaci spríjemniť deťom vianočný pobyt v nemocnici formou dramatického predstavenia a drobných vlastnoručne vyrobených darčekov (omaľovánky a pod).

Vianočné prekvapenie

Cieľom projektu bolo pomôcť 3 sociálne znevýhodneným žiakom školy formou zakúpenia darčekov (oblečenie, kozmetika a iného potrebného tovaru).

 

IT Akadémia                             

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

T Akadémia - národný projekt zameraný na využívanie inovatívnych metodík výučby, ich overovanie a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (predmety informatika, sieťové technológie). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce prostredníctvom:

 • zvýšenia matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
 • podpory spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
 • zapojenia odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
 • uskutočňovania stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby
 • zvýšenia záujmu o štúdium STEM a IT
 • podpory inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
 • tvorby a inovácie študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
 • podpory inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
 • získaním medzinárodného certifikátu ECDL.

Stránka projektu

 

Stredoškoláci do sveta

Partneri Projektov                           

Projekty pre žiakov podporované Nadáciou Tatrabanky

Sprievodca v cestovnom ruchu

 

Goticko - baroková cesta medzivojnovou Oravou

Projekt podporovaný Žilinským samosprávnym krajom.

Viac o projekte

 

Netradičný triatlon Oravcov na Liptove

Projekt podporovaný Žilinským samosprávnym krajom

Viac o projekte

 

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Viac o projekte