Naša škola sa uchádza o získanie titulu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiakov SŠ – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Čo je cieľom programu?

Cieľom programu je šíriť povedomie o EÚ a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu na našej škole sa realizuje pomocou 2 učiteľov a žiackym spolupracujúcim tímom. Žiacky tím EPAS tvoria dobrovoľníci z I. B, II. B, II. M a III. B. V prípade záujmu o účasť na programe sa obráťte na Ing. Borovjákovú lebo Mgr. Pazúrikovú.

Žiakom štyroch najaktívnejších škôl bude ponúknutá cesta do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Viac informácií o projekte. 

 

Naše aktivity

Olympiáda o EÚ

 

Školský rozhlas

Vážení študenti, na tomto mieste vám budeme zverejňovať najaktuálnejšie informácie a udalosti zo života v našej škole.

ŠKOLSKÝ ROZHLAS

Projekty 2019-2020

 

UČÍME SA PODNIKAŤ V EURÓPE

 

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Viac o projekte

 

Učíme se podnikat v Evropě“ - projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava - ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla - PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone - TAL a Stredná odborná škola, Námestovo - SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR - cestovný ruch, PL - gastronómia, ČR - reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 - SR, október 2018 - PL, apríl 2019 TAL, október 2019 - ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu - december 2019.

 

Aktivity projektu:

 

október 2018

apríl 2018

apríl 2019

október 2019

 

 

ŠIKANA FORMOU DRAMATIZÁCIE

 

Projektová aktivita grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019.

Viac o projekte

Výchovné poradenstvo

Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy podnikania a služieb oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti výchovného poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie o dôležitých telefónnych číslach.

Niekedy sa človek ocitne v situácii, keď nevie riešiť vzniknuté problémy, prípadne nevie koho má požiadať o pomoc alebo si myslí, že je na všetky starosti sám. Na uvedené tel. čísla sa môžete obrátiť so svojím problémom. Na druhej strane nájdete odbornú pomoc lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a pod..

Nezabudnite KAŽDÝ PROBLÉM SA DÁ RIEŠIŤ!

 

Linka detskej istoty

116 111

 

Linka nádeje    

556 441 155

 

Detská linka záchrany

800 121 212

 

CPPPaP Námestovo

043/5581066

0911 127 111

CPPPaP Tvrdošín

043/5391160

0911 539 116

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

0800191 222

 

Tiesňové volanie

112

 

Polícia

158

 

 

Užitočné linky pre bezpečný internet:

Bezpečný internet

Zodpovedne

Deti na nete

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Bezpečný internet - tlačivo PZ

Bezpečný internet - oznam pre rodičov

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania

   

Kto je online

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc