Zámer 2019

ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 001- SOŠpas/2019

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu  sú:

Nebytový priestor o celkovej výmere 52,20 m2 (učebňa č. 21) a nebytový priestor o celkovej výmere 73,92 m2 (učebňa č. 22).

   

Kto je online

Práve tu je 339 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc