Nová školská www stránka

V tomto školskom roku naša škola spúšťa nové www stránky. Po rekonfigurácii školskej LAN siete a nakúpení nových počítačov pre dve učebne vrátane ich programového vybavenia sa dostala na rad aj nová školská stránka.

Nová školská stránka je prispôsobená potrebám školy a jej novému smerovaniu do oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

Produkt Office 365

Nové smerovanie školy do oblasti IT sa prejavilo už na začiatku školského roka 2014/2015. Škola získala licenciu   nového operačného systému Windows   8.1 a  licenciu kancelárskeho balíka Office 2013 pre všetky počítače, ktoré sú v jej vlastníctve. Tieto produkty značne uľahčia a zrýchlia prácu v školských učebniach vybavených PC technikou.

 

 

Ku koncu školského roka 2013/2014 škola nadviazala spoluprácu s nadnárodnou spoločnosťou Microsoft. V rámci tejto novej spolupráce naša škola získala produkt Office 365 pre všetkých študentov a zamestnancov školy.

Poskytovanie kaderníckych služieb

Tiché a útulné prostredie Centra sociálnych služieb v Námestove navštívili 18. 09. 2014 žiačky 2. K triedy pod vedením MOV za účelom poskytovania kaderníckych činností a upevňovania svojich praktických zručností.

Obyvatelia centra, ale aj personál, za poskytnuté služby prejavili vďačnosť. Odmenou pre žiačky za dobre vykonanú prácu a prístup k obyvateľom centra bolo poďakovanie, povzbudivé slová a úprimný úsmev.

Voľby do žiackej školskej rady

Pre začatie fungovania žiackej školskej rady na škole je dôležitým krokom uskutočnenie volieb jej členov. Na našej škole kandidovalo do volieb 30 žiakov, z ktorých mal každý žiak právo voliť troch. Kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi žiackej rady.

   

Kto je online

Práve tu je 253 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc