Úvod - Project Comenius

The folk tradition project and its influence on present youth society had partners from four countries – Germany, Poland, Czech Republic and Slovakia. Its main idea was the visit of all countries gradually in two years' time. The goal of this project was to try to make the traditional crafts and arts including dancing, singing, preparation of traditional national food and to know the life in each country in planned location better. The students had to try all prepared activities, they had to cooperate and communicate in German language with each other, which was set up as a communication language in this project. The visit of the school and interaction activities in each country was a pleasant part of the project.


Projekt " Ľudové tradície a ich vplyv na súšasnosť" mal partnerov zo 4 krajín - Nemecko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. Náplňou boli návšteva všetkých partnerov v priebehu rokov 2012 – 2014, počas ktorých sa spozávali ľudové tradíce a zvyky jednotlivých regiónov, skúšali sa miestne remeslá, vrátane spevov a tancov, pripravovali sa národné jedlá a spoznával sa život v jednotlich regiónoch Európy. Žiaci si vyskúšali pripravené activity a spolupracovali navzájom v jazyku nemeckom, ktorý bol komunikačným jazykom tohto projektu. Súčasťou projektu boli návštevy jednotlivých škôl, počas ktorých sa spoznávala práca na jednotlivých školách.

Nemecko  Slovensko  Poľsko  Česko   
        Fotogaléria úvodné foto.

                                           

Výstupné produkty z Comenius projektu 

   

Kto je online

Práve tu je 188 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc