Deň Európskej únie

Naša škola sa rozhodla realizovať projekt EUROSCOLA 2015, ktorý vyhlásila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Cieľom projektu je príprava takých podujatí žiakmi školy, ktoré vyvolajú diskusiu o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.

Projektový tím žiakov zrealizoval 17. októbra 2014 na škole Deň Európskej únie, aby hravým, aktívnym a netradičným spôsobom pomohol svojim spolužiakom spoznať Európsku úniu. Žiaci navštevovali stanovištia s prezentáciami, videami a plagátmi na tému EÚ a EP, zmerali si sily vo vedomostiach o Európskej únii a najlepší vyhrali súťaž o najlepší ročníkový tím, pripravené boli i typické národné jedlá členských štátov, ukážky hudobných diel európskych autorov, v telocvični sa učili tancovať belgické a írske tance. Žiaci spoznávali Európsku úniu všetkými zmyslami.

Zlatým klincom dňa bola diskusia s významným hosťom poslancom Európskeho parlamentu pánom Miroslavom Mikolášikom. Kto čakal nudnú diskusiu o Európskom parlamente, bol príjemne prekvapený. Pán poslanec poskytol množstvo cenných informácií pre žiakov, napríklad ako sa uplatniť na trhu práce v rámci Európy, ako funguje Európsky parlament, aké komisie a parlamentné výbory v ňom pracujú. Na stretnutí s ním panovala príjemná, priateľská a uvoľnená atmosféra a tak sa žiaci nebáli zapojiť do diskusie a kládli pánovi poslancovi otázky o jeho cestovaní, postojoch a práci.

Zámer Dňa Európskej únie sa projektovému tímu žiakov podarilo splniť do bodky a ostáva len dúfať, že námaha prinesie svoje ovocie a získané informácie si budú žiaci pamätať čo najdlhšie.      


Vytlačiť