ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 002- SOŠpas/2020

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Dobrovoľníctvo v EÚ

Ako sa dozvedieť, aké príležitosti a možnosti ponúka EÚ pre aktívnych mladých ľudí? Najlepšie je dostať informácie z prvej ruky – od tých, ktorí sa ich sami zúčastnili. Preto nás už trikrát počas tohto roka navštívili zahraniční dobrovoľníci z krajín EÚ, ktorí k nám prišli v rámci programu EÚ ERASMUS+.

Príjemne prežitý deň

Každá žena či muž v súčasnosti sa snaží upravovať svoj vonkajší vzhľad nielen odevom, ale aj úpravou vlasov - strihu, farby a účesu. Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Aj naša trieda III. K a výber žiakov III. A triedy odbor kozmetik 23. januára 2020

Ochrana životného prostredia a poľovnícky cestovný ruch

V rámci predmetu Technológia služieb cestovného ruchu sme sa my, žiaci II. M, 14. januára 2020 zúčastnili prednášky o poľovníckom cestovnom ruchu. Čo je poľovníctvo? Je to odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri i hospodárskym zhodnocovaním úlovkov.

   

Kto je online

Práve tu je 251 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc