Aktuality 2021-2022

Internetová bezpečnosť

27. októbra 2021 sa na našej škole uskutočnil online webinár INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ, ktorý viedol pán Ing. Viktor Šoltés, PhD. z odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR, ktorému aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za cenné informácie a rady pre našich žiakov.

phoca thumb m 001

Žiaci tried I. Biis, I. Bmov, II. Bsps a III. Bsps mali možnosť spoznať riziká v oblasti internetovej bezpečnosti. Dozvedeli sa informácie, ako si správne zabezpečiť a nastaviť svoje užívateľské účty, akých chýb sa majú vyhnúť pri komunikácii na internete, ako reagovať pri určitých online aktivitách a ako a kde môžu vyhľadať pomoc pri kyberšikane alebo iných problémoch. Žiakom sa prednáška veľmi páčila a privítali by ďalšie prednášky na túto tému.