Aktuality 2019-2020

Irán – zahalená krása

9. októbra 2019 sa žiaci z I. M, II. M, III. M zúčastnili premietania dokumentu – Irán zahalená krása. V úvode ich privítala a zároveň zaujala rozprávka o histórii Iránu. Nasledovali geografické informácie o povrchu, klíme, veľkosti štátu…

Všetky tieto fakty boli podané prostredníctvom animácií. Videá z ciest dopĺňali cestovatelia hovoreným slovom. Celé premietanie na seba logicky nadväzovalo a žiaci naozaj pozorne počúvali. V závere nás informovali o videu o Číne, ktoré sa bude premietať budúci školský rok. Na konci programu sa uskutočnila diskusia, v ktorej nám cestovatelia porozprávali „pikošky z ciest“. Spätná väzba žiakov je pozitívna, ich emócie z premietania doznievali ešte počas hodín geografie. Avšak emócie tretiakov boli aj mierne smutné, pretože sa už budúci rok nezúčastnia.