Aktuality 2015-2016

„iSOSNO 2015“

Informačné a komunikačné technológie dnes hýbu svetom a napredujú neuveriteľne rýchlym tempom. Práve preto zorganizovalaStredná odborná škola v Námestove27.októbra 2015 1.ročník informatickej súťažeiSOSNO 2015“, ktorá bola primárne určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl.

Súťaž pozostávala z troch súťažných celkov: teória informatiky, práca s kancelárskym balíkom, algoritmizácia a logika. Do súťaže o atraktívne ceny (tablet, externý disk a počítačová hra) sa zapojiloosemnásť súťažiacich z piatich škôl (ZŠ Slnečná Námestovo, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená, ZŠ s MŠ Zubrohlava, ZŠ s MŠ Bobrov, ZŠ s MŠ Brezovica). Počas priebehu samotnej súťažebol pre pedagógov zo základných škôl pripravený  špeciálny programprehliadka priestorov školy, otvorená hodina aplikovanej informatikya prezentácia moderného školského vyučovacieho  systému Microsoft Office 365, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou vyučovania odborných informatickýchpredmetov v našej škole.

Ďakujeme učiteľom, vedeniu základných škôl a všetkým súťažiacim za účasť v súťaži a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme. Boli ste skvelí…

Výsledková listina:

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 9

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 7

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 4

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 14

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 3

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 10

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 11

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 13

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 20

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 1

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 6

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 16

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 17

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 15

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 5

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 2

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 8

 1. účastník s vyžrebovaným číslom 12