Aktuality 2018-2019

JA Citi International Innovation Camp.

Stredoškoláci zo Slovenska a Čiech spolu vymysleli revolučnú potravinovú novinku Slanky, ktorá spočíva v spojení sušienok s tradičnými slovenskými výrobkami.

Ďalej uspela drevená ekologická kefka Press & Brush, ktorá má zabudovaný dávkovač zubnej pasty a stlačením tlačidla ju nanesie na štetinky zubnej kefky. A uspela aj smart peňaženka, ktorú dokážete nájsť prostredníctvom GPS, ktorú spolu so svojím zmiešaným česko-slovenským tímom vymyslela aj naša žiačka, Denisa Ľachová, tretiačka v študijnom odbore obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy.

 

Deväťdesiatšesť žiakov sa zúčastnilo celodňovej súťaže JA Citi International Innovation Camp, ktorý zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation, firemnej nadácie globálnej banky Citi.

JA Citi International Innovation Camp, ktorej sa zúčastnilo aj 5 dievčat z našej školy, bola jedinečná príležitosť pre žiakov ukázať, že vedia kreatívne myslieť už na stredných školách a v budúcnosti môžu byť veľkým prínosom pre slovenskú i českú ekonomiku. Výzva, na ktorej pracovali celý deň, znela jednoznačne. Vymyslieť kreatívny a inovatívny podnikateľský nápad, pripraviť podnikateľský plán a podrobný rozpočet na jeho realizáciu.

Odborná porota vybrala víťazný produkt s názvom Slanky, ktorý spočíval v spojení sušienok s tradičnými slovenskými výrobkami.

Druhým najlepším nápadom bola drevená ekologická kefka Press & Brush. Kefka sa skladá z dvoch častí: rúčky a vymeniteľnej hlavice. Rúčka je dutá, vnútri je tuba na pastu, ktorá sa po stlačení tlačidla na spodnej strane kefky vytlačí na jej štetinky.

Ako tretí najkreatívnejší produkt odborná porota ocenila smart peňaženku, ktorá na trhu ešte nie je. Vyznačuje sa lepšou bezpečnosťou vďaka TOUCH ID, hodí sa na bežné, ale aj pracovné využitie. V prípade straty peňaženky, je možné ju vyhľadať pomocou GPS čipu.

„Vďaka tejto súťaži sme si mohli precvičiť svoje komunikačné aprezentačnézručnosti, vyskúšať sitímovú prácu pri riešení výzvy a  spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi,“ uviedla Denisa Ľachová.

JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. Zážitkové vzdelávanie je súčasťou vzdelávacieho systému našej školy už viac ako 15 rokov.