Aktuality 2014-2015

„Janko Silan, s nádejou hľadiaci“

V utorok 21. októbra 2014 sa uskutočnilo v Námestove oblastné kolo diecéznej recitačnej súťaže s názvom: „Janko Silan, s nádejou hľadiaci.“

 

 

Súťaž bola venovaná predstaviteľovi poézie slovenskej katolíckej moderny Jankovi Silanovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia a 30. výročia jeho smrti.

 

Cieľom súťaže bolo, aby si recitátori svojim repertoárom a interpretáciou hlbšie pripomenuli tvorbu básnika a zároveň spoznávali prostredníctvom jeho tvorby kresťanské a literárne hodnoty.

 

Súťaž sa rozdeľovala na dve kategórie: A: umelecký prednes žiaci ZŠ

 

                                                         B: umelecký prednes mládeže SŠ

 

Našu školu úspešne reprezentovali žiačky: Eva Zbojová z triedy III. K (umiestnenie na 2.mieste v próze), Dominika Poláčiková z triedy III. A (umiestenie na 2. mieste v poézii) a Mária Slaničanová z triedy II. M. Naše recitátorky boli úžasné a odovzdali posolstvo diela, s ktorým boli stotožnené.

 

A čo dodať na záver? Silanove verše patria k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku v medzivojnovom a povojnovom období v básnickej tvorbe vzniklo. Odniesli sme si duchovné myšlienky a povzbudenia do každodenných dní a preto sa tešíme na súťaž aj na budúci rok.

 

 

Názory našich žiakov:

Na tejto akcii sa mi veľmi páčilo. Perfektne to bolo zorganizované a všetko prebiehalo podľa plánov. Každý si tvorbu Janka Silana vážil a podania boli naozaj zaujímavé. Myslím, že porota, organizátori aj súťažiaci boli so všetkým spokojní. Keďže tam bolo pripravené aj občerstvenie, tak sa každý občerstvil a pokračovali sme ďalej v oceňovaní. Rozdali sa diplomy a darčeky.

Mária Slaničanová II.M

Súťaž Janko Silan, nádejou hľadiaci sa mi veľmi páčila. Už len to, že som mohla recitovať jeho tvorbu, bola pre mňa česť. Ako študentka, ktorá má recitovanie najradšej zo svojich koníčkov ma 2. miesto motivovalo a posunulo ďalej. Som vďačná organizátorom za ich výbornú prípravu a priebeh tejto súťaže. Ďakujem.

Dominika Poláčiková III.A

Súťaž Janka Silana, ktorá sa konala na Základnej škole Brehy sa mi veľmi páčila a samozrejme ma posunula ďalej. Každá recitačná súťaž ma posúva ďalej a dáva mi niečo nové. A tak isto je táto. Organizácia bola vynikajúca, porota spravodlivá a ocenenia krásne. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť a teším sa na ďalší ročník.

Eva Zbojová III.K