Aktuality 2015-2016

Kampaň ČERVENÉ STUŽKY 2015

Už siedmy rok sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky. Zorganizovali sme tvorivú aktivitu pri príležitosti Svetového boja proti AIDS. Žiaci I. AS a I. K vytvorili červené stužky a žiaci III. M ich rozdávali po škole.

 

Stužky sme si pripli na odev a nosili sme ich v čase od 25. novembra do 30. novembra 2015. Červené stužky sú symbolom krvi, utrpenia, ale aj symbolom solidarity s chorými na AIDS. Žiadna iná choroba neprináša toľko obáv, strachu, odporu, zdravotníckych a spoločenských problémov ako táto. A preto nezabúdajme – AIDS sa dotýka nás všetkých!