Aktuality 2016-2017

Kampaň za zákaz glukózovo-fruktózového sirupu v sladkostiach

Aktivita Euroscoly

Cieľ: Pomôcť napĺňať ciele predsedníctva Slovenska k problematike ochrany spotrebiteľa.

Žiačka Terézia Vorčáková vybrala túto tému preto, že sa jej už rok venuje. Absolvovala v minulosti niekoľko workshopov a prednášok odborníkov na tému Ochrana spotrebiteľa a bola vedúcou redakčného tímu školských časopisov Marketing a jeho nástrahy, ktorý sa venoval ochrane spotrebiteľa.

 

Na seminároch sa dozvedela nepríjemnú informáciu o zložke v sladkostiach, ktorá spôsobuje, že sa v krvi nespotrebováva, ale sa rovno ukladá ako tuková zásoba a škodí pečeni. Bola prekvapená, že o tejto skutočnosti drvivá väčšina ľudí nevie. Podnikatelia ju pridávajú do výrobkov, aby ušetrili na nákladoch.

Žiaci III. M triedy urobili prieskum. Niekoľko týždňov zbierali obaly zo sladkostí, ktoré kúpili v obchodoch a na záver vyhodnotili v koľkých výrobkoch sa sirup nachádza.

Európsky parlament (EP) na facebookovom profile EUROSCOLY 04. 11. 2016 zverejnil článok o nevhodnej strave, ktorá urýchľuje ochorenia srdca. EP zaviazal Európsku komisiu, aby v priebehu dvoch rokoch vytvorila legislatívu stanovujúcu hranicu transmastných kyselín v jedlách.

Žiaci navrhujú, aby sa obmedzilo na minimum zastúpenie fruktózovo – glukózového sirupu vo výrobkoch. Zistili, že ani žiaci, ani rodičia nevedia, čo táto zložka spôsobuje na ľudský organizmus. Žiadajú, aby sa Európsky parlament zaoberal touto témou čo najskôr.

Názory žiakov:

„Podľa môjho názoru by mala EÚ prijať tento návrh a prerokovať ho. Je to veľmi nebezpečné a my sami si neuvedomujeme, čo jeme alebo pijeme.“                     

Eva M.

„Zaujímavý nápad vytvoriť takýto projekt, pretože treba ľudí oboznámiť o tom, ako zle sa stravujú a že im to vlastne škodí. EÚ by to mala prehodnotiť.“      

Ivana T.

„Zaujímavá a vážna téma, páči sa mi to, keďže sa to týka nášho zdravia“.         

Tatiana B.