Námestovský ďateľ 2019

Naša škola usporiadala 17. júna 2019 súťaž v písaní na počítači pre žiakov prvých ročníkov „Námestovský ďateľ 2019“. Súťažiaci boli z OA Dolný Kubín, SSŠ EDUCO Slanická osada a aj naši žiaci, víťazi školského kola, a to Tatiana Majcherová (I. M), Juraj Kulich (I. B) a Marko Števurka (I. B).

Pokračovať v čítaní