Aktuality 2021-2022

KK SIP 2022

16. februára 2022 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťaž mala dve disciplíny: písanie na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

Prvú disciplínu písanie na počítači absolvovalo 20 žiakov z 10 škôl. Odpisovali desať minút text z elektronickej predlohy. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

 

1. Simona Džuganová, OA, Bernolákova 2, Martin (výkon: 330 ČÚ/1 min., 5 chýb, 0,14 % chýb),

2. Patrik Herman, OA, Bernolákova 2, Martin (výkon: 317 ČÚ/1 min., 5 chýb, 0,15 % chýb),

3. Diana Strečoková, OA, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín (výkon: 313 ČÚ/1 min., 1 chyba, 0,03 % chýb).

Žiak našej školy Michal Kubinčák (II. B) mal výkon 247 ČÚ/1 min., 2 chyby, 0,08 % chýb. V súťažnej disciplíne wordprocessing súťažili 6 žiaci z 3 škôl a medzi nimi aj naša žiačka Soňa Žatkuľáková (IV. B). Výsledok bude zverejnený o dva týždne. Víťazom srdečne blahoželáme!