Aktuality 2017-2018

KNÍH OBDAROVÁVANIE 2018

 Drahí žiaci, ale i pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy!

 

 

A je to tu! Celý mesiac marec sa nesie v znamení čítania, a preto máte opäť možnosť darovať niekomu knihu.

 

Knihu, na ktorú vám „padá prach“ a chcete ňou potešiť iných, prineste vyučujúcim SJL (do 19. 03. 2018).

 

21. 03. 2018 sa uskutoční naše plánované „KNÍHOBDAROVÁVANIE“ v učebni č. 10, ktoré bude spojené s KARNEVALOM LITERÁRNYCH POSTÁV.