Aktuality 2015-2016

Kníhobdarovávanie 2016

Drahí žiaci, žiačky (pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci) našej školy!

A je to tu! Celý mesiac marec sa nesie v znamení knihy a toto krásne obdobie musíme prospešne využiť. 23. marca 2016 sa uskutoční na našej škole 4. ročník „KNÍHOBDAROVÁVANIA“. Tí, ktorí počas mesiacov február a marec prinesú akúkoľvek knihu, ktorou by chceli niekoho potešiť, sa ocitnú 23. marca v krásnej „literárnej komunite“. Tu bude každý obdarovaný vybranou knihou a zapojí sa do diskusie na tému: „Literatúra a dnešný svet“. Zároveň sa vyhodnotí súťaž TVORBA VLASTNEJ KNIHY a ocenení výhercovia budú čítať úryvky z vlastných kníh.

Knihy odovzdávajte vyučujúcim SJL: Mgr. Erika Bystričanová, PhDr. Erika Kovaľová, Ing. Daniela Bubláková

Už sa veľmi tešíme!