Aktuality 2016-2017

KNÍHOBDAROVÁVANIE 2017

Drahí žiaci, žiačky, ale aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy!

Celý mesiac marec sa nesie v znamení knihy a toto krásne obdobie aj prospešne využívame.

 

Chceme vám pripomenúť, že sa blíži 23. marec 2017 – DEŇ KNÍHOBDAROVÁVANIA 2017.

Tí, ktorí prinesú akúkoľvek knihu, ktorou by chceli niekoho potešiť, sa stretnú v tento deň v učebni č. 10 (6. vyučovaciu hodinu), tu bude každý obdarovaný vybranou knihou a zapojí sa do diskusie na tému: „Literatúra a dnešný svet“. Zároveň vás pozývame na výstavu kníh, ktorých autormi sú naši žiaci (23. marec 2017 – 2. poschodie). Už sa veľmi tešíme!

Knihy odovzdávajte vyučujúcim SJL:

Mgr. Erika Bystričanová

PhDr. Erika Kovaľová

Ing. DanielaBubláková