Aktuality 2014-2015

Konferencia

Vo štvrtok 23. októbra 2014 sme sa spolu s viac ako 50 mladými ľuďmi zúčastnili konferencie o aktívnom živote mládeže na vidieku a vo „vidieckom“ mestečku. Konferenciu organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a konala sa v KaF clube v Námestove. Cieľom konferencie bola prezentácia nových nápadov, inšpirácií, projektov, ktoré môžu mladí ľudia realizovať vo svojej obci. Hosťami konferencie boli: Igor Janckulík, poslanec VÚC, Ing. Michal Strnál, Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Marián Kasan – mladý líder. Konferencia bola veľmi zaujímavá a motivujúca.