Aktuality 2019-2020

Koruna kreativity

Asociácia Fisy v spolupráci so špičkovými kaderníkmi a vizážistami v ČR Pavlom Filandrom a Jakubom Sylltom a so

Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky v Bratislave, aj tento rok pripravila Majstrovstvá Slovenskej republiky – Koruna kreativity.

Súťaž, zameraná na účesovú a dekoratívnu tvorbu, je určená pre študentov stredných škôl v odboroch kaderník, vizážista a kozmetik a zároveň je postupovou súťažou na otvorené medzinárodné majstrovstvá Open International Championship of Europe 2020.

Keďže ide o veľmi prestížne podujatie, nesmeli na ňom chýbať ani žiačky Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Téma Science Fiction Show bola výzvou pre kaderníčky Luciu Ďubašíkovú (II. K), Viktóriu Nevedelovú (III. K) a kozmetičku Nikoletu Jasenkovú (III. A).

Pri zvládnutí tejto abstraktnej témy, bol dôraz kladený na spracovanie fantazijného a kreatívneho účesu, líčenia a samozrejme celkovej vizáže modelu.

Na tomto podujatí sa najlepšie darilo Nikolete Jasenkovej, ktorá si v súťažnej disciplíne „Súťažný Make – Up“ svojim výkonom a kreativitou zabezpečila 4. miesto a možnosť postupu na uvedené medzinárodné finále.

Všetkým žiačkam ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy a Nikolete prajeme veľa úspechov aj za hranicami Slovenska.