Aktuality 2018-2019

Koruna kreativity

Asociácia Fisy, ktorá pôsobí ako odborná asociácia stredných odborných škôl v kaderníckom a vizážistickom odbore na území Českej republiky, usporiadala 13. 11. 2018 v Bratislave majstrovstvá SR v účesovej tvorbe – Koruna kreativity.

 

Keďže ide o veľmi prestížne podujatie, nesmeli na ňom chýbať ani žiačky Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Téma Freak Show – Cirque Du Soleil bola výzvou pre kaderníčky Danielu Vrabcovú, Jolanu Genšiniakovú a Michaelu Kudjakovú.

Pri zvládnutí tejto abstraktnej témy, bol dôraz kladený na spracovanie tvorby fantazijného a kreatívneho účesu a celkového výsledku. Súťažiacich hodnotili odborníci z jednotlivých odborov.

Súťaž bola postupovou súťažou na otvorené medzinárodné majstrovstvá Open International Championship of Europe 2019, ktorá sa bude konať vo februári.

Na tomto podujatí si svojim výkonom a kreativitou zabezpečila účasť aj naša žiačka Daniela Vrabcová. V súťažnej disciplíne „Dámsky spoločenský účes“ získala 5. miesto a možnosť postupu na uvedené medzinárodné finále.

Všetkým žiačkam ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy a Daniele prajeme veľa úspechov aj za hranicami Slovenska.