Aktuality 2014-2015

Korupcia na Slovensku

Koncom februára sa zišli žiaci našej školy na besede s JUDr. Danielom Lipšicom, bývalým ministrom vnútra Slovenskej republiky, 2002 – február 2006 podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti SR. V prvej časti stretnutia JUDr. Lipšic priblížil problém korupcie na konkrétnych kauzách. Uviedol, že na Slovensku je pomerne vysoká miera tolerancie ku korupcii, ktorú najviac ovplyvňuje stav ekonomiky na Slovensku. V druhej časti odpovedal na otázky, ktoré mu kládli študenti. Na záver poďakovali študenti JUDr. Lipšicovi za stretnutie kyticou kvetov.