Aktuality 2016-2017

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

V pondelok, 10. februára 2017, sme sa síce nestretli pod olympijskými kruhmi v Soči, no olympijský duch nás počas celého dňa sprevádzal aj v budove anglicko-slovenskej bilingválnej sekcie Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci.

Našou jedinou disciplínou bola angličtina, no nerozdal sa len jeden set diplomov. V každej z ôsmych kategórií bojovali o víťazstvo a miestenku na celoštátne kolo výhercovia obvodných kôl z celého Žilinského samosprávneho kraja. Tento rok to bolo spolu 90 súťažiach. Úlohy porotcov a členov odborných komisií sa zhostilo 35 vyučujúcich anglického jazyka z našej a ďalších škôl v kraji a tiež 5 lektorov z Anglicka, Walesu a Spojených štátov.

Olympiáda v anglickom jazyku pozostáva z písomnej časti, kde sa preveruje znalosť gramatiky, slovnej zásoby a zdatnosť v čítaní s porozumením a počúvaní. Mnoho súťažiach má v oveľa väčšej obľube druhú, ústnu časť. Situačná úloha je pre mnohých veľkou výzvou, ale i možnosťou zmerať svoje sily v „súboji“ s lektorom, pre ktorého je angličtina rodným jazykom. Posledná časť, vytvorenie príbehu podľa obrázkovej predlohy, je skúškou obratnosti v gramatike, slovnej zásobe a najmä fantázii.

Žiačka II. B triedy Zuzana Kulichová (študijný odbor: obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy) reprezentovala našu školu na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Zuzka, ako najmladšia účastníčka vo svojej kategórii, si musela zmerať sily s tretiakmi a štvrtákmi z iných stredných odborných škôl. Túto časť zvládla na výbornú a týmto si vybojovala pekné šieste miesto. Veríme, že chuť súťažiť ju neopustí a o rok si bude merať sily s rovnocennejšími partnermi. Gratulujeme!