Aktuality 2021-2022

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

V stredu 16. februára 2022 sa konalo krajské kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU. Pre súčasné obmedzenia sa konalo online formou. Olympiáda pozostávala z písomnej časti, kde bola preverená znalosť gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania.

Po písomnej časti nasledovala oprava a následné počítanie bodov súťažiacich, kedy museli študenti prejaviť trpezlivosť. Ústnej časti sa zúčastnili tí najlepší, ktorí dosiahli stanovený počet bodov. Ústna časť bola veľkou výzvou pre súťažiacich, pretože pozostávala zo situačnej úlohy a vytvorenia príbehu podľa obrázkovej predlohy. Súťažiaci si preverili slovnú zásobu a vo veľkej miere aj fantáziu. Žiak I. B triedy Damián Dragoš (študijný odbor: obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy) reprezentoval našu školu, kde si ako nováčik zmeral sily so súťažiacimi zo stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž zvládol výborne a vybojoval 1. miesto s postupom do celoslovenského kola. Tešíme sa z jeho výsledku, úprimne mu gratulujeme a prajeme veľa šťastia.