Aktuality 2019-2020

Krajské kolo SIP 2020

13. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Skladalo sa z troch disciplín: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Súťažilo 25 žiakov z 9 škôl Žilinského kraja.

 

Prvú disciplínu (písanie na počítači) absolvovalo 15 žiakov z 9 škôl. Odpisovali desať minút text z papierovej predlohy. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

 

1. Martin Kozáček, OA Veľká okružná, Žilina (výkon: 426,7 ČÚ/1 min., 2 chyby, 0,045 % chýb),

2. Nikolaj Cupan, OA, Bernolákova 2, Martin (výkon: 366,9 ČÚ/1 min., 4 chyby, 0,103 % chýb),

3. Petra Šenkárová, OA, Veľká okružná, Žilina (výkon: 356,2 ČÚ/1 min., 2 chyby, 0,054 % chýb).

 

Žiačka našej školy Patrícia Žuffová zo IV. B (výkon: 293,5 ČÚ/1 min., 2 chyby, 0,065 %) sa umiestnila na piatom mieste.

V druhej disciplíne (úprava textu na počítači) súťažili dvaja žiaci z jednej školy. Žiaci upravovali text desať minút, predlohu s korektúrami mali v papierovej podobe a v elektronickej podobe spracovali dokument. Vyhodnotili sa dve práce a dve práce boli vyradené pre nesplnenie limitu.

V tretej disciplíne (wordprocessing) súťažili 9 žiaci z 5 škôl. Žiaci mali úlohy vytlačené v papierovej predlohe a zároveň v elektronickom dokumente. Na úlohách pracovali 60 minút. Oprava a vyhodnotenie práce je stanovené do 27. 02. 2020.

Žiaci našej školy pod vedením našich učiteľov pripravili program pre účastníkov krajského kola. Predstavili Ambasádorskú školu Európskeho parlamentu. Žiaci študijného odboru správca počítačovej siete prezentovali svoju činnosť a aktivity formou videoprezentácie. Predviedli súťažné auto Jaguar Land Rover, s ktorým súťažili na celoslovenskej súťaži v Nitre. Súťažiaci si mohli vyskúšať jednu disciplínu, ktorá bola v súťaži, t. j. parkovanie s vozíkom do garáže cúvaním. Rozprávali o robotike pomocou robotov Robobloq Qoopers. Vysvetlili im postup zloženia robota od jeho stavby, naprogramovania až po ukážku jazdy robota po čiare. Robot bol naprogramovaný tak, že si ho žiaci ovládali cez mobil. Ovládanie naprogramovaného robota si vyskúšali aj súťažiaci žiaci. Okrem toho sa mohli učitelia a súťažiaci skrášliť v kaderníckom a kozmetickom salóne.

Víťazom srdečne blahoželáme.