Aktuality 2015-2016

Kurz gélových nechtov

My, študentky II. AS triedy, sme sa zúčastnili kurzu gélových nechtov, ktorý začal v novembri 2015 (dva dni) a vo februári 2016 sme ho ukončili. Prvý deň sme preberali teóriu a na druhý deň nám školiteľka ukázala techniku, postup gélových nechtov a ich doplnenie.

 

Po názornej ukážke sme si medzi sebou urobili naše prvé gélové nechty. Školiteľka nás pochválila, že sme boli šikovné a usilovné. Vo februári školiteľka prišla do školy, aby si overila naše nadobudnuté vedomosti a preskúšala nás. Všetky sme úspešne kurz ukončili a získali certifikát. Sme rady, že sme mohli absolvovať tento kurz, a tak získať nové informácie.