Aktuality 2014-2015

Kurz pohybových aktivít v prírode – zimné športy

V dňoch od 3. februára 2015 do 6. februára 2015 sa žiaci 1. ročníka triedy I. AS,1. B, 1. M,1. K zúčastnili Kurzu pohybových aktivít v prírode – zimné športy. Činnosť Kurzu pohybových aktivít sa riadila podľa harmonogramu.

K splneniu vytýčeného cieľa nám prispela aj bohatá nádielka snehu. Hneď v prvý deň sa všetci študenti zúčastnili zimného pochodu na Magurku. Ďalšie dni sa skupina odhodlala na pochod na bežkách smer Vahanov. Na to, že poniektorí na nich stáli prvýkrát, túru zvládli na výbornú. Hoci v posledný deň poveternostné podmienky nám nedovolili všetky pohybové aktivity uskutočniť v prírode, nič to neubralo na ich atraktívnosti a žiaci sa do nich zapojili s veľkým záujmom.

Umiestnenie tried je nasledovné:

                          

1. miesto – 1. B trieda      

2. miesto – 1. M trieda                    

3. miesto – 1. K trieda                      

4. miesto – 1. AS trieda