Aktuality 2015-2016

Kúsok Matice slovenskej

Našu školu v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra navštívil Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Náš hosť (rodák z Brezy), ktorý je riaditeľom Biografického ústavu Matice slovenskej v Martine. Porozprával nám o svojej tvorbe a pracovisku v Matici slovenskej.

 

Prednáška bola venovaná študentom maturitných ročníkov. Bližšie nám predstavil všetkých oravských dejateľov, na ktorých sme patrične hrdí. Zameral sa primárne na M. Hamuljaka a Ľ. Štúra s celou jeho generáciou. Tieto informácie sú predmetom maturitných otázok zo slovenského jazyka a literatúry, takže to bolo pre nás veľkým prínosom. Nakoniec sme mali možnosť pozrieť si ukážky kníh dejateľov Oravy a publikácií, ktoré vydal pán Maťovčík. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto prednášky.