Aktuality 2021-2022

Kvapka krvi 2022

Silné reči má každý druhý, no ku skutku sa premôže málokto z nich. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. K tomuto rozhodnutiu sa odhodlalo aj 46 zdravých ľudí nielen zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb z Námestova, ale aj zo SOŠ technickej v Námestove, a pomohli doplniť životodárnu tekutinu, ktorej nikdy nie je dosť Transfúznej stanici z Martina.

phoca thumb m 001

Odber krvi sa robil na našej škole pod záštitou SČK v Dolnom Kubíne pri príležitosti oneskorenej  Valentínskej kvapky krvi 5. apríla 2022. Táto akcia sa na škole robí už deviaty rok a teší nás, že každý rok počet prvodarcov, ktorí prekonali svoje obavy a rozhodli sa pomôcť iným, stúpa. Tým, že ste darovali krv, ste darovali život. Všetkým darcom ĎAKUJEME!