Aktuality 2018-2019

Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách

17. januára 2019 sa v aule Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove uskutočnil kvíz o anglicky hovoriacich krajinách určený pre všetkých maturantov. Súťažilo sa aj o bonusové “extra points“, ktoré pomôžu pri vylepšení koncoročnej známky.

 

Celá aula sa zaplnila takmer do posledného miesta súťažiacimi, ktorí súťažili v súťažných dvojiciach. Kvíz sa skladal z troch častí zameraných na reálie anglicky hovoriacich krajín – na Spojené kráľovstvo, USA, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland. Typy úloh boli rôzne: rozhodnúť sa či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé, s možnosťou výberu odpovede, doplňovanie vhodných slov do viet. Maturanti takto len nesúťažili, ale sa aj vzdelávali a získavali potrebné informácie, ktoré môžu využiť aj na svojej ústnej maturitnej skúške.

Vyhodnotenie kvízu:

1. miesto: Ján MALÁK, Michaela KYRCZOVÁ, IV. M – 69 bodov

2. miesto: Šimon RAMBALA, Andrea SEKERÁŠOVÁ, IV. B – 58 bodov

3. miesto: Benjamín LEPÁČEK, Milan HVOĽKA, IV. B – 56 bodov

Gratulujeme a všetkým maturantom prajeme, aby si užili posledných pár mesiacov v škole a úspech na mature.