Aktuality 2014-2015

Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách

29. januára 2015 sa v Aule SOŠ Námestovo, tak ako každý rok, konala súťaž „Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách“. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov maturitných ročníkov, ktorí neľahkými úlohami mohli otestovať svoje vedomosti o jednotlivých krajinách. Žiaci súťažili vo dvojiciach. Za správne odpovede boli ocenení extra bodmi, ktoré si pripočítajú do hodnotenia anglického jazyka.

Výsledky:

Miesto: Martina Chudobová, Tatiana Kormanová – 20 bodov

  1. Miesto: Patrícia Šaštinská, Mária Balúnová – 15 bodov
  2. Miesto: Veronika Vlčáková, Adriána Václavová – 10 bodov, Lucia Sirotová, Dominika Gluchová – 10 bodov

Ostatní zúčastnení získali po 5 extra bodov do hodnotenia ANJ. Všetkým zúčastneným gratulujeme a dúfame, že motivovali aj ďalších žiakov k zapojeniu sa do tejto zaujímavej súťaže.