Aktuality 2015-2016

Kvíz o anglicky hovoriacich štátoch

Naši študenti maturitného ročníka mali príležitosť 18. decembra 2015 vyskúšať si, čo vedia o krajinách, kde sa hovorí anglicky. Kvíz bol dobrovoľný a súťažiť sa dalo vo dvojiciach. Každá dvojica vypracovala 100 úloh kvízu, v ktorých po anglicky odpovedali na otázky o Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade,

Austrálii a Novom Zélande. Otázky boli rôzne od tzv. YES/NO questions cez otázky s výberom možností až po doplňovanie slov do textu. Samotná angličtina teda nestačila, výhodou bolo, ak niekto z dvojice mal dobrý všeobecný a geografický prehľad. Po 60 minútach súťaž skončila, ale výsledky boli známe až o niekoľko dní.

Víťazmi sa stali a extra body do hodnotenia anglického jazyka získali nasledovné dvojice:

  1. Juraj Benček, Štefan Holmík, IV. B, získali po 25 bodov,
  2. Natália Bandíková, Damián Litvák, IV. B, získali po 20 bodov,
  3. Darina Sumihorová, Marta Jendroľová, IV. B, získali po 15 bodov.

Všetci ostatní súťažiaci za účasť v súťaži získali po extra 10 bodov. Všetkým, ktorí nabrali odvahu a prišli si overiť svoje vedomosti, ďakujeme. Prajeme im, aby boli takí skvelí alebo ešte lepší aj pri maturitnej skúške.